Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 4 april 2014

Bestuursakkoord gesloten

D66 Amsterdam Centrum heeft samen met GroenLinks en PvdA een bestuursakkoord gesloten. Samen gaan we het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Centrum vormen.

Met acht prioriteiten en aanpak van een aantal controversiële dossiers gaat het nieuwe dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Centrum vanaf maandagavond 7 april van start, hierover is vrijdag 4 april een akkoord gesloten. “Ons doel is een open en vrije samenleving, een dynamische economie met plek voor iedereen en een gemengde duurzame binnenstad met grote betrokkenheid van bewoners, ondernemers en bezoekers”, aldus voorzitter Boudewijn Oranje.

Het dagelijks bestuur gaat werken aan een bereikbare, gemengde, schone, veilige, sociale, sportieve en fietsende binnenstad waarbij iedereen meedoet en meedenkt over problemen en oplossingen.

Acht prioriteiten op een rij:

 1. Bereikbare binnenstad
 2. Schoon, efficiënt en veilig verkeer
 3. Fietsen
 4. Sociaal
 5. Handhaving
 6. Burgerparticipatie en bestuursstijl
 7. Jeugd en sport
 8. Afval

Het nieuwe dagelijks bestuur van de bestuurscommissie geeft prioriteit aan voetgangers en fietsers. Dit zijn de grootste en nog steeds groeiende categorieën verkeer. Fietsers moeten meer plek krijgen om te rijden en om te stallen. Daarbij willen wij scooters van het fietspad naar de rijweg en touringcars op termijn weren uit de binnenstad. Voor een hogere verkeersveiligheid en betere luchtkwaliteit wordt in het hele stadsdeel, met uitzondering van de Prins Hendrikkade en de route Weesperstraat/Kattenburgerstraat, 30 km/u de maximumsnelheid. Ook is er overeenstemming gekomen over wonen in de binnenstad. We gaan de komende vier jaar inzetten op het middensegment, waar de tekorten groot zijn.

Brief aan de formateur van het college

De coalitiepartners geven bovendien aan een brief te maken voor de formateur van het college van de gemeente. Wij vinden het van groot belang dat ook het toekomstig college genoeg middelen ter beschikking stelt om project 1012 te kunnen blijven uitvoeren, het marineterrein een goede groene en openbare inrichting krijgt en dat hotels, evenementen en toeristische attracties over de stad worden verspreid zodat we de balans in de binnenstad kunnen bewaken en Amsterdam ook in de toekomst zal blijven bruisen!

De prioriteiten zijn uitgewerkt in een bestuursakkoord van ‘zeven a4’tjes’ dat veel ruimte laat voor discussie in de bestuurscommissie en de buurt.

Portefeuilleverdeling

Het dagelijks bestuur bestaat uit Boudewijn Oranje (D66, voorzitter), Jeanine van Pinxteren (GroenLinks) en Roeland Rengelink (PvdA). Zij hebben als portefeuilles:

Boudewijn Oranje:

 • Veiligheid, OOV en gemandateerde Burgemeesterbevoegdheden
 • Ruimtelijke Ordening
 • Openbare ruimte beheer
 • Handhaving
 • Project: Rode Loper en 1012
 • Gebied: integrale aanpak gebieden en 1012

 

Roeland Rengelink

 • Sociaal domein (zorg, welzijn, sport, onderwijs)
 • Cultuur, Economische Zaken en Marktzaken
 • Gebiedsgericht werken, burgerparticipatie en dienstverlening
 • Bedrijfsvoering
 • Financiën
 • Gebied: West en Oost

Jeanine van Pinxteren

 • Bouwen en Wonen
 • Monumenten en werelderfgoed
 • Verkeer
 • Openbare ruimte inrichting
 • Milieu
 • Water
 • Project:Parkeergarages en Leidseplein
 • Gebied: Zuid en 1011