Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 april 2016

"Maak van het Weteringpark een rustpunt in de stad"

Als speciaal thema kwam tijdens de afgelopen AAV van 13 april  het Weteringpark aan bod. De grote wens van D66 is om meer groen in het centrum te realiseren. Een mooie kandidaat is (naast het Marineterrein) het Weteringpark, wat eigenlijk een samenvoeging moet worden van het huidige Eerste en Tweede Weteringplantsoen met het Weteringcircuit.

“Het verbeteren en verbinden van het groen was één van de zaken waarvan ik bij de verkiezingen mijn prioriteit heb gemaakt”, vertelt Alexander Hammelburg. “Het park heeft ontzettend veel potentie: het is groot, aan het water, op een kruispunt waar van alles bij elkaar komt, maar het is nu niks. En dan zijn bewoners en ondernemers hier ook met elkaar eens. We willen toe naar een veiliger kruising, met een parkachtige uitstraling. Veel groen, een terrasje, de speeltuin nog mooier; er kan hier veel.”

Tijdens het thema werden toegelicht met veel visuele presentaties van Alexander Hammelburg en landschaparchitecten Mathieu Derckx en Ton Hilhorst. Daaruit komt  komt naar voren dat het nieuwe Weteringpark een rustpunt in de stad moet gaan vormen: een tegenhanger van het nabijgelegen drukke Vondelpark. Het huidige Weteringcircuit verdwijnt, geen autoverkeer meer in noord-zuid richting en slechts alleen de tram zoeft door het gras. Om te zorgen dat het rustig blijft wordt een ondergronds fietsparkeerplaats gebouwd die de fietsparkeerdrukte van het geplande metrostation Vijzelgracht moet opvangen. Mij persoonlijk deed de impressies sterk denken aan het Park Luxembourg te Parijs. Bij de bewoners een bedrijven kan de ‘Visie op het Weteringcircuit: van toen naar toekomst’ van Alexander en Mischa Mos van Groenlinks rekenen op voldoende draagvlak. Ook binnen de bestuurscommissie bestaat consensus over het park. Maar de plannen kosten veel geld, meer dan gereserveerd, en er zal nog veel gelobbyd, geduwd en politiek werk moeten worden verricht bij de verantwoordelijke wethouders en gemeenteraad om het Weteringpark, waarschijnlijk stap voor stap, uiteindelijk te realiseren.

 

Door: Jan Groot