Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 30 september 2017

Kandidaat voor de stadsdeelcommissie? Meld je aan!

In de gemeenteraadsvergadering van 15 februari 2017 is het hoofdlijnenbesluit Bestuurlijk Stelsel 2018 aangenomen. Dit betekent dat tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 leden voor de nieuwe stadsdeelcommissies gekozen zullen worden. Zo ook voor het Stadsdeel Centrum.

De stadsdeelcommissie Centrum wordt samengesteld uit twee gebieden: Centrum-West en Centrum-Oost. In beide gebieden zullen 4 leden worden verkozen. Een van de taken van de nieuwe stadsdeelcommissies wordt het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Dagelijks Bestuur (DB) in de stadsdelen. Het DB zelf wordt in de toekomst niet meer rechtstreeks gekozen door de Amsterdammer maar aangewezen als verlengd bestuur door het college van burgemeester en wethouders. Je bent als Stadsdeelcommissie een vertegenwoordiger van de buurt. Je staat middenin je gebied en weet de weg in een politiek-bestuurlijke omgeving. 

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop men zich als betrokken Amsterdammer verkiesbaar kan stellen voor de nieuwe stadsdeelcommissies. Een van de mogelijkheden is kandidaatstelling namens D66 Amsterdam Centrum. Onze eigen leden kunnen immers het gedachtegoed en de idealen van D66 het beste vormgeven en uitdragen. Hier kun je het profiel lezen voor de stadsdeelcommisieleden van D66.

Geïnteresseerd?
Wij zijn benieuwd naar jouw drijfveren en jouw politieke motivatie voor D66 en Amsterdam. Overweeg je je te kandideren, neem dan gerust contact op met het deelafdelingsbestuur (Niek Degen). 

Aanmelden
Je kunt je tot en met 17 december (23:59) 2017 aanmelden met het volgende officiële formulier: Formulier-kandidaatstelling SDC 2018 Centrum.
Met vragen over het proces kun je ook terecht bij de Algemene Verkiezingscommissie (AVC) die de kandidaatstellingen en de samenstelling van de kandidatenlijst begeleidt.