Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 januari 2018

Lijstadvies kandidaten stadsdeelcommissie Centrum bekend

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen én de stadsdeelcommissieverkiezingen.De stadsdeelcommissie Centrum wordt samengesteld uit twee gebieden: Centrum-West en Centrum-Oost. In beide gebieden zullen 4 leden worden verkozen. Een van de taken van de nieuwe stadsdeelcommissies wordt het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Dagelijks Bestuur (DB) in de stadsdelen. Meer informatie over de Stadsdeelcommissies kun je hier vinden op de website van de gemeente Amsterdam.

De afgelopen maanden is er door het bestuur, de lijstadviescommissie (LAC) en de afdelingsverkiezings commissie (AVC) van D66 Amsterdam Centrum hard gewerkt aan het samenstellen van de advies-kandidatenlijsten voor de te kiezen stadsdeelcommissies op 21 maart aanstaande. D66 Amsterdam Centrum is blij met de vele goede kandidaten en trots om deze lijsten te presenteren met ervaren, frisse, energieke, verbindende en betrokken D66’ers. Het kandidatenboek is in te zien via de volgende links:

Kandidatenboek Amsterdam Centrum-Oost

Kandidatenboek Amsterdam Centrum-West

Vanaf vrijdag aanstaande 12 januari is het woord aan de leden van D66 Amsterdam-Centrum en kunt u als lid gedurende één week stemmen over de kandidatenlijst voor uw gebied door middel van een e-voting. Hierover krijgt u een bericht met unieke stemcode. Deze code is niet herleidbaar tot  uw persoonlijke gegevens. Zodoende is de privacy van de leden van D66 Amsterdam Centrum bij deze verkiezing gegarandeerd.