Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 maart 2018

Eva de Vries: Perspectief op vier jaar bestuurscommissie

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. De afgelopen tijd hebben het Centrum teruggeblikt vier jaar bestuurscommissie in het Centrum. Wij vroegen de politici in het Centrum naar de belangrijkste momenten de laatste jaren en nodigen hen uit om hun visie te geven op de toekomst van de binnenstad. In dit laatste interview van de reeks, deelt Eva de Vries haar perspectief.

Met welke onderwerpen heb je je de afgelopen vier jaar vooral beziggehouden?

“Mijn” onderwerpen zijn bouwen en wonen, water en het gebied 1011. Daarnaast werd, ook vanuit mijn achtergrond en dagelijks leven (als advocaat privacyrecht – red.) mijn visie gevraagd bij onderwerpen die te maken hadden met privacy en cameratoezicht.

Dat ik verkozen werd, betekende voor mij een grote verantwoordelijkheid voor het stadsdeel en de bewoners. Het thema wonen raakt veel bewoners: hoe hou je het stadsdeel aantrekkelijk voor verschillende groepen? Juist die verscheidenheid maakt het stadsdeel een fijne plek om te wonen. Wij willen ons graag inzetten voor middenhuur,  maar de praktijk bleek weerbarstig: in een stadsdeel waar weinig nieuw wordt gebouwd is er weinig mogelijkheid om hierop te sturen. Bij verbouw/vernieuwing bleek dat we maar beperkte mogelijkheden hadden om sturend op te treden. Wij hadden bijvoorbeeld bij de Tandwielenfabriek in de Lastagebuurt graag middenhuur en kleinere woningen gewild, maar dat was gezien de aard van het gebouw niet mogelijk.

Zijn er verder onderwerpen die je zijn bijgebleven?˙

De eerste maand in de Bestuurscommissie begon uitdagend: met het Namenmonument. Ik sprong meteen in dat dossier, maar kwam er al snel achter dat er heel veel weerstand leefde bij de bewoners van de Plantagebuurt. De Bestuurscommissie had onder andere tot taak te gemeenteraad adviseren en inspraak te organiseren. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid lag bij de Gemeenteraad. Dat werd soms door de media niet goed neergezet; het leek daardoor alsof we niet genoeg voor de bewoners deden. Wij hebben echter wel geluisterd naar de bewoners en er is uiteindelijk voor een andere locatie gekozen.

De rol van de buurt was ook goed zichtbaar bij de advisering over het voormalige kantoor van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) aan de Uilenburgerstraat. De buurt wil erg graag dat daar ouderenwoningen komen voor lagere inkomens, maar de Gemeenteraad geeft voorkeur aan een plan waarbij woningen worden gerealiseerd voor statushouders. Beiden zijn belangrijk, maar ik merkte hier dat de roep van de buurt zo duidelijk is, dat deze niet genegeerd mag worden. Er is nog geen definitief plan. Ik hoop in ieder geval dat de bewoners ook in het nieuwe bestuurlijk stelsel de gang naar de Gemeenteraad en inspraak weer kunnen vinden.

De stem van de buurt was erg belangrijk voor je de afgelopen jaren. Hoe zie je de verhoudingen tussen de bewoners en de nieuwe stadsdeelcommissies en gemeenteraad voor je, met de ingang van het nieuwe bestuurlijke stelsel?

Als bestuurscommissielid ben je de oren en ogen van de buurt. Je pikt al veel signalen op gewoon op straat, in de supermarkt, in de kroeg en via via.

Ik heb het vertrouwen dat de bewoners ook in de toekomst hun weg naar de Gemeenteraad kunnen vinden, want ik heb gemerkt dat ze echt hart hebben voor de stad en zich hiervoor inzetten. Bovendien, ik ga na mijn termijn niet achterover leunen: signalen uit de buurt pak ik op en ik help bewoners graag om de juiste weg binnen het nieuwe stelsel te vinden.

In het Centrum hebben we meestal hele goede insprekers, het is een plezier om naar hun bijdrage te luisteren; het is mooi dat zoveel bewoners hart voor de stad en de buurt hebben. Er waren boe-roepers, mensen met spandoeken, een inspraak in dichtvorm, gezongen inspraak, een lied vanaf de tribune en vlammende betogen. Het was mooi om te zien dat na een debat over het onderwerp waar de insprekers voor waren gekomen, ze vaak tevreden weggingen, omdat er naar hen is geluisterd. Luisteren betekent niet altijd dat ze gelijk hadden of gelijk kregen, maar er werd altijd iets met hun inbreng gedaan.

Ik ben heel blij met dit soort mondige mensen, en ik hoop dat zij ook in het nieuwe stelsel weer van zich laten horen. Het geeft mij energie om iets te kunnen beteken en ja, frustreert me ook als dat niet kan.

Hoe kijk je terug op jouw tijd in de fractie en de samenwerking binnen de Bestuurscommissie?

Ik heb waanzinnig veel geleerd – lessen die ik niet leer tijdens mijn opleiding of in mijn dagelijkse werkzaamheden als advocaat. Efficiënte samenwerking, besluitvorming en mensen meekrijgen met jouw standpunt: allemaal vaardigheden die je de rest van je loopbaan meeneemt. Je krijgt te maken met mensen met andere achtergrond en denkbeelden en samen kom je tot de best mogelijke uitkomst. Ik ben trots op de samenwerking in de Bestuurscommissie, ook met de andere fracties. Ik hoop dat de stadsdeelcommissies net zo goed gaan samenwerken met de andere partijen als wij dat deden.

Wat zijn jouw plannen na de verkiezingen in maart?

Vanaf 1 januari 2018 werk ik als partner bij Deikwijs Advocaten. Mijn specialisme is privacy recht. Ik ga in eerste instantie vol aan de slag met mijn nieuwe, ondernemende kantoor. Op mijn vakgebied gebeurt op dit moment erg veel – privacy is in beweging. Ik weet zeker dat ik voor D66 ook niet stil gaan zitten – ik zal me vast weer bemoeien met de lokale politiek of met bepaalde thema’s die voor D66 belangrijk zijn.