Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 20 mei 2018

Eerste bevindingen Stadsdeelcommissie

De kop is eraf!
Debbie en ik zijn alweer enige tijd benoemd als leden van de Stadsdeelcommissie Centrum. Nadat we zijn geïnstalleerd en kennis hebben gemaakt met diverse ambtenaren, werd het tijd voor onze eerste officiële vergadering! Beetje wennen nog natuurlijk, maar gelukkig hebben we daar ook wat tijd voor want door de verkiezingen zijn er nog geen onderwerpen voorbij gekomen waarover het Dagelijks Bestuur (DB) al een advies van ons heeft gevraagd.

Weten wat er speelt
Dus eerst tijd voor andere dingen, zoals fietstochten door het centrum. Het DB en ambtenaren praatten ons tijdens die tochten volop bij over de belangrijke onderwerpen die in het centrum spelen. Ook hebben we diverse projecten in Amsterdam Oost en West bezocht. Verder hebben we presentaties gehad over het sociaal domein in relatie tot de stand van zaken in het Centrum en verdiepen we ons in het Marineterrein project.

Agenda
Bovendien zijn we als commissie nog een extra avond bij elkaar gekomen om te praten over wat wij als commissie zelf belangrijk vinden. Welke onderwerpen willen we zelf op de agenda zetten en waar willen we meer informatie over hebben. Dot wordt allemaal verder uitgewerkt en komt terug op de agenda’s.

Wij willen het graag weten!
Gelukkig weten de bewoners ons ook al te vinden. De uitnodigingen om aanwezig te zijn bij bepaalde evenementen of bijeenkomsten stromen al lekker binnen. In de commissie hebben bewoners van het Centrum hun zorg uitgesproken over de herinrichting van de Marnixstraat. Wij hebben als commissie een brief gestuurd aan de onderhandelaars van de nieuwe coalitie om te vragen met bepaalde punten bij herinrichting van straten rekening te houden.

De komende periode staat in het teken van zoveel mogelijk informatie ophalen en ons zo goed mogelijk inwerken. Natuurlijk staan Debbie (van Veen red.) en ik altijd open voor vragen of onderwerpen die wij vervolgens in de commissie kunnen inbrengen. Wij zijn de vertegenwoordigers van de bewoners, dus schroom niet ons te benaderen!

Mede namens Debbie van Veen,
Pia Bruin, lid Stadsdeelcommissie Centrum namens D66