Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 mei 2018

Vacature bestuur afdeling Amsterdam Centrum

Het bestuur van de afdeling Binnenstad heeft versterking nodig! Vanwege de verkiezing van Debbie van Veen tot lid van de stadsdeelcommissie komt de positie van bestuurslid communicatie vrij.

Wat doet het bestuur?
De belangrijkste taak van een bestuur is, om de afdeling goed laten functioneren. Dat betekent: zorgen voor een afdeling waar het leuk is om lid te zijn, die samenwerkt met de fractie om de politieke invloed van D66 zo groot mogelijk te maken, en die leden de mogelijkheid biedt om actief te worden in de politiek. Om dat te bereiken organiseert het bestuur activiteiten voor leden (bijvoorbeeld ledenvergaderingen, discussie-avonden of wandelingen), verzorgt de communicatie (website, facebook en de leden-nieuwsbrief ‘de muis’), laat onze afdeling actief meedoen aan verkiezings­campagnes en werkt samen met de leden van D66 in de stadsdeelcommissie Amsterdam Centrum en het bestuur van D66 afdeling Amsterdam (‘centrale stad’).

Wat doe jij?
Als bestuurslid verricht je een of meerdere van deze activiteiten, maar bestuurslid zijn is méér dan dat: je bent mede verantwoordelijk voor de continuïteit van de vereniging, besteedt hieraan minimaal enkele uren per week en doet dat voor een langere periode. Het bestuurslid communicatie beheert de website, brengt maandelijks de nieuwsbrief ‘de muis’ uit, plaatst berichten op facebook, twitter en LinkedIn. Gaat actief op zoek naar copy hiervoor en herinnert iedereen bijtijds aan de geldende deadlines, dit alles in nauwe samenwerking met de fractie en het bestuur van D66.

Wat staat daartegenover?
Dat is bijna onnodig te zeggen: ervaring opdoen in de politiek, je bijdrage leveren aan realisatie van sociaal-liberale denkbeelden, veel gezelligheid en het besef een bijzondere rol te vervullen in misschien wel de bijzonderste afdeling van D66: Amsterdam Centrum, de plek waar het allemaal begon.

Hoe werkt het?
De leden van de afdeling bepalen wie er in het bestuur komt. Voor iedere bestuursfunctie wordt een verkiezing gehouden op de Algemene Ledenvergadering van de Afdeling. Mensen die zich kandidaat willen stellen maken dat uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de (nog in te plannen) ledenvergadering kenbaar bij het bestuur, p/a n.degen@d66amsterdamcentrum.nl. Heb je vragen of interesse of wil je graag een keer aansluiten bij een vergadering dan kun je je ook zeker eerder melden op bovenstaand adres!