Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 juli 2018

Eerste​ officiële advies vanuit de ​s​tadsdeelcommissie: ​”​Zet deze zomer nog extra handhavers in om overlast tegen te gaan”

Tijdens de vergadering van de stadsdeelcommissie Amsterdam Centrum van 17 juli jongstleden is, op initiatief van de stadsdeelcommissieleden Debbie van Veen (D66) en Neeria Oostra (GroenLinks) het eerste formele ongevraagde advies aan het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel en het College van Burgermeester en Wethouders aangeboden met betrekking tot overlast in het Wallengebied.

Dat de balans in de binnenstad onder druk staat is een veelbesproken thema. Hoewel ook het coalitie akkoord aandacht besteedt aan de urgentie omtrent dit thema en er ​diverse maatregelen zijn aangekondigd, roept de gehele stadsdeelcommissie (bestaande uit D66, GroenLinks, PvdA en VVD) het Dagelijks Bestuur en het College van Burgermeester en Wethouders op om per direct meer handhavers in te zetten, zodat ook gedurende de drukke zomermaanden de overlast beperkt zal worden.

Van Veen (D66)​: “Vanuit de stadsdeelcommissie kregen wij veel signalen uit de buurt dat de leefbaarheid dermate onder druk staat, dat wij, ondanks het feit dat er ook maatregelen vanuit het college worden genomen, per direct oproepen tot het verhogen van de handhavingscapaciteit in dit gebied. Ook willen wij dat de bereikbaarheid van de handhavers beter wordt voor bewoners die meldingen willen maken. Juist in de drukke weekenden en tijdens de zomer, wanneer het overlast op het water aanzienlijk toeneemt. Wij hopen hiermee een krachtig signaal over te brengen. De overlast van afval, geluid, drukte en drugshandel loopt de spuigaten uit, maar ik ben optimistisch gestemd, omdat ook het Dagelijks Bestuur de urgentie van de oproep onderkent. Hopelijk kunnen we met dit eerste ongevraagde advies ook aan de bewoners van het Wallengebied laten weten dat het stadsdeel de meldingen serieus neemt en we hopen dat de leefbaarheid al deze zomer verbetert.”