Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 oktober 2018

Lokale Politiek: D66 Amsterdam Centrum blij met inspraakavond “Stem van Centrum”

Debbie van Veen vertelt: de inspraakavond was één van onze hoogtepunten tot nu toe voor ons als stadsdeelcommissie Amsterdam Centrum. Ruim 150 buurtbewoners gingen in gesprek met de politieke vertegenwoordigers van de verschillende partijen uit het Stadsdeel Centrum. Deze eerste buurtbijeenkomst in de Akhnaton was bij uitstek een kans om de burgerparticipatie pro-actief te stimuleren en een laagdrempelige manier voor buurtbewoners om ideeën te delen.

D66 Amsterdam Centrum

We weten wat leeft

Het doel van de buurtbijeenkomst in september was om beter te weten wat er speelt bij de bewoners in de binnenstad. Zo kunnen we met gerichte adviezen komen richting het College en het Dagelijks Bestuur van ons stadsdeel. Ook geeft het ons de kans om wensen van buurtbewoners te verwezenlijken. Voor de bewoners is het een fijne manier om hun verhaal te delen en oplossingen aan te dragen. Doordat bewoners actief meedenken wordt niet alleen hun stem gehoord, maar komen wij ook met nieuwe inzichten en positieve ideeën uit zo’n bijeenkomst. Zo van ‘Ja, daar moeten we écht wat mee.’

We gaan in gesprek

Elke buurtbewoner kreeg de gelegenheid om met één van de politieke vertegenwoordigers het Stadsdeel Centrum in gesprek te gaan. Ook konden bewoners hun ideeën pitchen tijdens het plenaire gedeelte. Het was een inspirerende avond! Er waren natuurlijk herkenbare thema’s zoals de afvalproblematiek, de drukte in de stad en de veranderende woonomgeving. Én ook creatieve en pragmatische initiatieven om de binnenstad te verbeteren.

We nemen initiatief

Zo had een man voor 9 problemen in de Negen Straatjes ook 9 oplossingen en was er een idee om van de Utrechtsestraat een fietsstraat te maken. Dit zijn dingen waar wij de komende periode weer mee verder kunnen. Leuk was dat de bijeenkomst ook gelijk concreet resultaat opleverde. Een aantal ondernemers kwam met een plan om een pleintje aan de Bloemenmarkt op te knappen. Met wat kleine ingrepen kunnen de afvalbakken uit beeld worden gehaald. Een mooie afrastering met bijvoorbeeld houten tulpen kan zorgen voor een gezellige en vriendelijkere uitstraling. Dit idee is gelijk gedeeld met de ambtelijke organisatie en het Dagelijks Bestuur.

We zijn relevant

De aanwezigheid van zo’n 150 personen bij de buurtbijeenkomst toont de relevantie en het belang van initiatieven zoals dit. We zijn als stadsdeelcommissie zeker van plan om dit nog eens te organiseren. Ook vanuit het D66 gedachtegoed zijn we er natuurlijk van overtuigd dat het goed is om continu in gesprek te blijven met de burger.

Actiever betrokken zijn bij D66 Amsterdam Centrum?

Heb je vragen, of wil je eens een vergadering bijwonen of kennismaken met onze stadsdeelcommissieleden? Dan kun je altijd contact opnemen met de Debbie van Veen en Pia Bruin.

Geschreven door: Kiki Norbruis