Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 mei 2019

In gesprek met… Diederik Brink

Diederik Brink is adviserend lid van de stadsdeelcommissie in Amsterdam Centrum. Hij stond tijdens de verkiezingen in 2018 op plek twee van het stemgebied Centrum-Oost en woont van de Oostelijke eilanden. Sinds juli vorig jaar versterkt hij de D66 fractie in stadsdeel Centrum. Hij werkt nauw samen met D66-stadsdeelcommissieleden Pia Bruin en Debbie van Veen en de steunfractie. We vroegen hem naar de huidige stand van zaken in de binnenstad van Amsterdam.

 

Vertel eens wat over de tweewekelijkse stadsdeelcommissie vergaderingen. Hoe gaat dat in zijn werk?

“Als D66 Amsterdam Centrum hebben we vaak een sleutelrol in de stadsdeelcommissievergaderingen. Een advies aan het Dagelijks Bestuur of het College heeft vaak alleen met ons een meerderheid, dus is het belangrijk om een balans te vinden met de andere partijen over de agendapunten. Als afvaardiging van D66 kunnen wij met twee van de acht stemmen vaak een verschil maken. Waar andere partijen misschien wat ideologisch of procedureel zijn, brengen wij als D66 energie en komen met nieuwe ideeën. Het is leuk om op een proactieve manier een bijdrage te leveren aan besluitvorming over de binnenstad van Amsterdam.”

Wat is een concreet resultaat waar we als D66 Amsterdam Centrum trots op mogen zijn?

“Het initiatief Toegankelijke Stad van de grond te krijgen is iets waar we als D66 Amsterdam Centrum trots op mogen zijn. De centrale stad heeft geld vrijgemaakt om de stad meer toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Wij hebben dit geagendeerd en om meer draagvlak te creëren hebben we ook GroenLinks aangehaakt. Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum is super enthousiast over onze daadkrachtige concrete aanpak.

Het idee is om elke twee weken een schouw te doen in een buurt. Waarbij we samen met experts en bewoners kijken naar de toegankelijkheid van de straten. We maken een presentatie met foto’s van de huidige situatie en doen aanbevelingen voor aanpassingen in de omgeving. Het doel is dat ook mindervalide mensen zich op een veilige manier door de straat kunnen bewegen. Hierbij gaat het om mensen met een rolstoel of kinderwagen, maar ook mensen met een andere beperking of handicap. Als bewoners zelf suggesties hebben voor een situatie in hun directe omgeving die verbeterd zou moeten worden horen we dat graag.

Tot dusver hebben we een schouw gedaan in de omgeving van de Haarlemmerbuurt en Roeterseiland. Via deze link kan je de presentatie met aanbevelingen inzien. Op 7 mei hebben we onze tweewekelijkse stadsdeelcommissievergadering op locatie, bij de Haarlemmerbuurt. Dan delen we de bevindingen van de eerste schouw en algemene adviezen over dit initiatief met het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum.

Het initiatief sluit perfect aan op een van de kernpunten van de Centrale Stad: mobiliteit voor iedere Amsterdammer. Daarom weten we dat we op steun vanuit de gemeente kunnen rekenen. We hopen natuurlijk dat de aanbevelingen en adviezen direct worden overgenomen en zijn benieuwd of de het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum ons ook alvast een tijdsindicatie zou kunnen geven. Dat zou fantastisch zijn.”

Waar zijn jullie als stadsdeelcommissie Centrum de afgelopen periode verder mee bezig geweest?

“Een van de meest recente onderwerpen was de Nota Varen op de Amsterdamse grachten. In het Centrum is dit een onderwerp dat veel bewoners aan het hart gaat. Het is onze taak om als ‘oren en ogen’ van het stadsdeel te zorgen dat de oude binnenstad leefbaar blijft. Daarom hebben we een samen met de andere partijen een pakket maatregelen en adviezen rondom handhaving van overlast opgesteld. Als D66 Amsterdam Centrum willen we bijvoorbeeld graag inzetten op gericht handhaven met technologie. Ons advies ligt bij de gemeente, maar het is hoofdzakelijk een zaak van de gemeenteraad. We zijn erg benieuwd wat hier uiteindelijk uitkomt.

Ook hebben we bijvoorbeeld feedback gegeven op de gebiedsplannen. Als D66 Amsterdam Centrum wilden we inzetten op onze groene ambities. We leven in een stenen stad en zijn ervan overtuigd dat er is meer groen nodig is in de binnenstad. Meer plantenbakken en bomen bij bijvoorbeeld de Oosterdokskade en Piet Heinkade zou wat ons betreft een goed idee zijn, maar ook het terugdringen van het zware vrachtverkeer om de bruggen en kades te ontlasten. Meer groen zorgt voor een prettige, warme uitstraling en zo creëren we een plek waar bewoners en bezoekers graag zijn. Helaas vonden we op deze speerpunten niet altijd een meerderheid en is dit dus niet als concreet advies met het College en Dagelijks Bestuur gedeeld.”

Kunnen bewoners en D66-leden uit het Stadsdeel meedenken en praten over de lokale politiek?

“Zeker! Dat is een van onze belangrijkste taken. We voeren in de buurt gesprek met ondernemers en bewoners. Dit doen we als stadsdeel commissieleden, maar ook samen met het D66 Amsterdam Centrum campagneteam gaan we de straat op en in gesprek met mensen om beter te begrijpen wat er leeft.

Ook is het goed te zien dat de lokale democratie werkt. Bewoners komen zelf inspreken in de commissie als het een onderwerp is wat hen aanspreekt. Bijvoorbeeld als het gaat om de herinrichting van een buurt of een onderwerp als autoluwe stad zit de publieke tribune vol tijdens de tweewekelijkse stadsdeelcommissie vergaderingen.

Daarnaast hebben we natuurlijk de steunfractie, bestaande uit een aantal actieve D66-leden die zelf ook wonen in het centrum. Met hen werken we samen als een hecht team. Zij denken heel proactief mee over actuele onderwerpen. Hun input is waardevol en wordt direct meegenomen. Je kunt als je geïnteresseerd bent ook altijd een keer zelf een fractievergadering bijwonen. Iedereen staat altijd vrij om aan te sluiten.”

 

Geschreven door: Kiki Norbruis