Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 mei 2019

Kennismaken met: De steunfractie van D66 Amsterdam Centrum

De stadsdeelcommissieleden en steunfractie werken nauw samen. De steunfractie van de Stadsdeelcommissie Centrum woont fractievergaderingen bij, leest zich in op bepaalde onderwerpen en helpt mee met het voorbereiden van voorstellen. Tijdens de vergaderingen ontstaan er leuke inhoudelijke en onbevangen discussies over waar we als D66 Amsterdam Centrum heen willen gaan. De input van de steunfractie wordt vaak direct meegenomen in de adviezen en standpunten.

Rol steunfractie D66 Amsterdam Centrum

De steunfractie ziet het voornamelijk als hun rol om een extra schakel te zijn tussen de buurt en politiek en heeft het gevoel dat ze zo een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van de binnenstad. Een drietal leden uit de steunfractie vertelt kort iets over hun beweegreden en achtergrond.

Steven Kroon legt uit: “Ik hoop als bewoner een brugfunctie te kunnen vervullen tussen de stadsdeelcommissie en wat er leeft in de buurt. Voor mij staan de leefbaarheid van de wijk en de inclusiviteit centraal. Het centrum moet bewoonbaar blijven voor iedereen.”

Stephan Vierkant en Milou Peters vullen aan: “Het is daarnaast ook erg boeiend om te zien wat voor onderwerpen er spelen in de lokale politiek. De twee vraagstukken die mij persoonlijk bezighouden zijn: Hoe zorg je dat het drukste stuk van onze stad leefbaar blijft voor de Amsterdammer? En, hoe vind je een goede balans tussen waar de overheid wel of niet moet ingrijpen?”

Afgelopen zomer deden onze stadsdeelcommissieleden Debbie van Veen en Pia Bruin een oproep aan D66-leden in ons stadsdeel om actief betrokken te zijn bij de politiek in de buurt. Inmiddels draait de steunfractie als een geoliede machine. Wil je zelf een keer een vergadering bijwonen of meedenken over een bepaald lokaal onderwerp? Dat kan! Stuur dan een mail naar Debbie van Veen.

V.l.n.r.Diederik Brink, Stephan Vierkant, Milou Peters, Steven Kroon, Debbie van Veen en Pia Bruin.