Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 5 april 2020

Drie vacatures: voorzitter, bestuurslid communicatie en bestuurslid campagne

Zet jij je als bestuurder binnenkort actief in voor de lokale deel afdeling van D66 in de Amsterdamse binnenstad?

Het bestuur van de D66-afdeling Amsterdam Centrum is op zoek naar versterking! Vanwege het aflopende termijnen en interne wisselingen binnen het bestuur zijn er drie positie verkiesbaar tijdens de volgende deelafdelingsbijeenkomst. Hieronder een algemene vacaturetekst voor de functie bestuurslid en de specifieke functiebeschrijvingen voor de rollen van voorzitter, bestuurslid campagne en bestuurslid communicatie.

Wat doet het bestuur D66 Amsterdam Centrum?

De belangrijkste taak van het voltallige bestuur is om de lokale deelafdeling goed te laten functioneren. Dat betekent: zorgen voor een afdeling waar het leuk is om lid te zijn, die samenwerkt met de fractie van de stadsdeelcommissie om de politieke invloed van D66 zo groot mogelijk te maken, en die leden de mogelijkheid biedt om actief te worden in de politiek. Om dat te bereiken organiseert het bestuur activiteiten voor leden (bijvoorbeeld ledenvergaderingen, pubquiz, discussie-avonden of wandelingen), verzorgt de communicatie (website, facebook en de digitale leden-nieuwsbrief), laat onze afdeling actief meedoen aan verkiezings­campagnes en werkt samen met de leden van D66 in de stadsdeelcommissie Amsterdam Centrum en het bestuur van D66 afdeling Amsterdam (‘centrale stad’).

Wat doe jij als bestuurslid D66 Amsterdam Centrum?

Als bestuurslid verricht je één of meerdere van deze activiteiten, maar bestuurslid zijn is méér dan dat: je bent mede verantwoordelijk voor de continuïteit van de vereniging, besteedt hieraan minimaal enkele uren per week en doet dat voor een langere periode. Het betreft een vrijwillige functie met aangewezen verantwoordelijkheden. Dat betekent dat je naast het gezamenlijk zorg dragen voor activiteiten enkele specifieke verantwoordelijkheden hebt. Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Wat staat daartegenover?

Dat is bijna onnodig te zeggen: ervaring opdoen in de politiek, je bijdrage leveren aan realisatie van sociaal-liberale denkbeelden, veel gezelligheid en het besef een bijzondere rol te vervullen in misschien wel de bijzonderste afdeling van D66: Amsterdam Centrum, de plek waar het voor D66 allemaal begon.

Hoe werkt het?

De leden van de afdeling bepalen wie er in het bestuur komt. Voor iedere bestuursfunctie wordt een verkiezing gehouden op de Algemene Ledenvergadering van de deelafdeling. Mensen die zich kandidaat willen stellen maken dat uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de (nog in te plannen) ledenvergadering kenbaar bij het bestuur, dit kan door contact op te nemen met Bouke van Hilten via secretaris@d66amsterdamcentrum.nl.

Heb je vragen of interesse of wil je graag een keer aansluiten bij een bestuursvergadering dan kun je je ook zeker eerder melden op bovenstaand adres! Wij moedigen het aan dat kandidaten een keer mee vergaderen, zo krijg je een beter beeld van het bestuur, de projecten en de dynamiek. Op de bestuurspagina krijg je alvast een eerste indruk.

Als bestuurslid ben je bereid in het belang van een goede voorbereiding van de volgende verkiezingen in Amsterdam in 2022 de functie in ieder geval te vervullen tot na afloop van deze verkiezingen. Dit valt binnen de standaardtermijn van 3 jaar waarvoor je benoemd wordt na verkiezing door de ledenvergadering.

Functie specifieke rolomschrijving

Voorzitter

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de voorzitter is het algemeen functioneren van de afdeling. Dit betekent dat de voorzitter zorg draagt voor een goed functionerend bestuur,  de vergaderingen van bestuur en afdeling voor zit, de leden van de afdeling motiveert om zich in te zetten voor de partij en aan activiteiten deel te nemen. Zij/hij is het bindend element tussen bestuur, de politieke fractie en de afdeling Amsterdam. De voorzitter draagt samen met de vicevoorzitter politiek zorg voor de ondersteuning van de politieke fractie en houdt met hen regelmatig (reflectie)gesprekken. Ook ben je als voorzitter, gezamenlijk met de secretaris, verantwoordelijk voor een goede voorbereiding van de nieuwe verkiezingen in 2022.

De voorzitter kan niet-leden enthousiast maken voor de partij. Zij/hij is politiek sensitief en draagt bij aan de dialoog van de afdeling met andere politieke partijen en maatschappelijke organisaties in Amsterdam Centrum. De voorzitter is samen met de andere bestuursleden verantwoordelijk voor de continuïteit van de vereniging. Zij/hij neemt initiatieven om waar dat D66 in Amsterdam verder kan versterken, als afdeling samen te werken met afdelingen van D66 in de andere stadsdelen.

Communicatie

Het bestuurslid communicatie is verantwoordelijk voor de zichtbaarheid van de deelafdeling en ondersteunt de politieke vertegenwoordigers om de politieke boodschap over te brengen naar de leden van D66 en de bewoners van Amsterdam Centrum.  Je beheert de website, draagt zorg voor de digitale nieuwsbrief plaatst regelmatig berichten op Facebook, Twitter en LinkedIn. Hij/zij gaat actief op zoek naar verhalen en content hiervoor en herinnert iedereen bijtijds aan de geldende deadlines, dit alles in nauwe samenwerking met de stadsdeelcommissie leden en het bestuur van D66.

Als bestuurslid communicatie ben je regelmatig in contact met onze leden, stadsdeelbestuurder en stadsdeelcommissieleden om samen met hen het juiste D66-verhaal naar buiten te brengen. Zo zorgen we dat we elkaar als – vereniging en politiek – versterken. De tijdsbesteding is gemiddeld enkele uren in de week. Een bestuurslid communicatie is iemand die georganiseerd is, een goede planning kan maken en overtuigd een boodschap weet over te brengen.

Campagne

Het bestuur van de afdeling Amsterdam Centrum is op zoek naar iemand die als bestuurslid de permanente campagne wil voortzetten, en de komende verkiezingscampagnes op lokaal niveau wil leiden. Het bestuurslid zal overleg voeren met de campagneleiders uit de overige stadsdelen en in samenwerking met de overige bestuursleden mooie activiteiten opzetten. Het bestuurslid campagne zet zich in om leden te bewegen zich hierbij aan te sluiten en overtuigt potentiële kiezers om (weer) op D66 te stemmen. Kortom, een razend interessante functie met het oog op de aankomende Tweede Kamerverkiezingen en Gemeenteraadsverkiezingen.

Uitvoering geven aan de  campagne geeft je de mogelijkheid om binnen de partij snel een netwerk op te bouwen van vrijwilligers en politici op lokaal en landelijk niveau. Als tijdsbesteding betreft het gemiddeld enkele uren in de week, maar richting verkiezingen zal dit meer zijn. Belangrijk hiervoor is dat een bestuurslid campagne iemand is die vooruit kan plannen, coördineren en graag werkt aan het opbouwen van een team. Flexibiliteit en samenwerkingsgerichtheid zijn belangrijke eigenschappen voor een bestuurslid Campagne. De voorbereidingen voor de landelijke verkiezingen in 2021 zullen na de zomer vol van start gaan, dus dit is hét moment om in de startblokken te springen en iets voor jouw partij te betekenen!