Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 24 mei 2020

Lokale Politiek: Stadsdeelcommissie leden kijken terug én vooruit

HOE GAAT HET IN AMSTERDAM CENTRUM? SDC-LEDEN PIA BRUIN EN JAN GROOT KIJKEN TERUG EN VOORUIT

Het is eind mei, de hoogste tijd om even in te checken met de stadsdeelcommissie leden die namens D66 in het centrum actief zijn. Ze zitten namelijk halverwege hun vierjarige termijn. Waar mogen we tevreden over zijn? Wat hebben we bereikt en wat kunnen we de komende periode nog verwachten? We spreken met Jan Groot en Pia Bruin.

Pia, jij draait al jaren mee in de lokale politiek. Eerst in Den Helder waar je D66 vertegenwoordigde als raadslid, fractievoorzitter, wethouder en loco-burgemeester en nu sinds 2018 als stadsdeel commissielid in Amsterdam Centrum. Een paar vragen:

Wat maakt juist de lokale politiek interessant? En hoe kun je jullie rol als stadsdeelcommissie lid het best omschrijven? 

“Ik ben ooit in de lokale politiek geïnteresseerd geraakt omdat je daar het verschil kan maken. Heb je een mening over iets en maak je je druk over het lokale, algemene belang dan moet je niet aan de zijkant blijven staan. Als raadslid en wethouder heb je natuurlijk een heel andere rol. Aan deze rol als commissielid in dit nieuwe bestuurlijke stelsel moest ik ook wel wennen. Om heel eerlijk te zijn vind ik de afstand tussen de bewoners en commissieleden eerder groter geworden dan kleiner. Wij geven als commissie gevraagd en ongevraagd advies, dat heeft absoluut invloed op de uitvoeringsagenda etc. Toch vind ik het vaak weinig concreet. Als stadsdeelcommissie agenderen we ook onderwerpen, maar realiseren we ook dat advies schrijven alleen zin heeft als je op een meerderheid kan rekenen”

“Als stadsdeelcommissie agenderen we ook onderwerpen, maar realiseren we ook dat advies schrijven alleen zin heeft als je op een meerderheid kan rekenen.”

Waar mogen we als partij tevreden over zijn? En hoe onderscheiden we ons in het stadsdeel Centrum van de andere partijen?

“Het is leuk om te zien dat D66 vaak een sleutelrol inneemt in de gesprekken. We zijn pragmatisch en maken de juiste afweging per situatie. Heel kenmerkend natuurlijk voor onze partij. “

Terugkijkend naar de afgelopen twee jaar. Op welke thema’s heeft de stadsdeelcommissie en wij als partij de afgelopen periode het verschil kunnen maken?

“We hebben verschillende bewonersinitiatieven kunnen ondersteunen en zijn daar een aantal van uitgevoerd. Wij luisteren goed naar de insprekers en indien nodig maken wij een aanvullend advies zodat het plan nog beter kan worden uitgevoerd. Ook is het leuk te zien dat ons adviserend lid Diederik Brink zich heel sterk maakt voor de toegankelijke stad. Ook mindervaliden moeten zich goed en veilig kunnen verplaatsen. Wij pleiten bij ieder Ruimtelijke Ordening voorstel natuurlijk voor vergroening en duurzaamheid.”

 

Jan, jij bent natuurlijk wat korter geleden de politieke arena ingestapt. Je bekleedt sinds afgelopen zomer voor het eerst een volksvertegenwoordigende functie.

Hoe bevalt deze rol en wat zijn dingen die jou opvallen? 

“Wat me opvalt is dat er snel en kort veel onderwerpen worden behandeld in vergelijking met de vorige bestuurscommissie toen ik meekeek als plaatsvervangend bestuursvoorzitters politiek. Het gevolg is dat het moeilijk is om tot een unaniem advies te komen. Dat is jammer omdat dat de kracht van het advies niet ten goede komt.”

Laten we even vooruit kijken. Welke onderwerpen worden volgens jou het belangrijkst in de komende periode?

“De agenda zal het komende jaar, of we willen of niet, worden gedomineerd door de gevolgen van de corona crisis en de maatregelen. Van de ondernemers wordt een groot offer gevraagd en ik denk dat we van de bewoners ook mogen vragen of ze niet een beetje op willen schuiven. We moeten er samen uit zien te komen. Concreet heb ik dan natuurlijk over de terrassen op de Nieuwmarkt. De toeristen zullen geleidelijk weer terugkeren. Als Stadsdeel Commissie moeten we daarin het voortouw nemen. Waarschijnlijk zal de toeristenbranche er anders uitzien en en laten we als SDC ernaar streven die meer beheersbaar en rustiger te maken.”