Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Deelafdelingsvergadering (DAV) – 13 februari 2018

Dinsdag 13 februari 2018 in Amsterdam

Agenda Deelafdelingsvergadering (DAV) – 13 februari 2018 Locatie: P96 – Prinsengracht 96  Aanvang: 20.00 / Inloop: 19.30 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Vaststellen verslag DAV 13 december 2017 4. Mededelingen bestuur D66 Amsterdam Centrum ...

Agenda Deelafdelingsvergadering (DAV) – 13 februari 2018 Locatie: P96 – Prinsengracht 96  Aanvang: 20.00 / Inloop: 19.30

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag DAV 13 december 2017

4. Mededelingen bestuur D66 Amsterdam Centrum

5. Afrekening en balans 2017 D66 Amsterdam Centrum

6. Toelichting bestuur op nieuw bestuurlijk stelsel/ stadsdeelcommissies (mondeling)

7. Toelichting LAC en AVC op verkiezingen

8. Kandidaten stadsdeelcommissies

9. Verkiezing bestuursleden

10. Update uit de fractie

11. Uitslag verkiezing bestuursleden

12. Rondvraag

13. Sluiting

13 februari

20:00

Café P96