Steun ons en help Nederland vooruit

Pia Bruin

Lid stadsdeelcommissie Amsterdam Centrum

Amsterdam

Pia Bruin is namens D66 lid van de stadsdeelcommissie Amsterdam Centrum. 

Waarom heb ik mij kandidaat gesteld als commissielid? Omdat ik een zeer geïnteresseerde inwoonster van Amsterdam ben! Ik woon sinds 2000 de weekenden in Amsterdam en sinds 2014 permanent. Voordat ik mij hier definitief vestigde was ik voor D66 (respectievelijk als bestuurslid, raadslid, fractievoorzitter en wethouder/loco-burgemeester) actief in mijn toenmalige woonplaats Den Helder.

Nu ik een tijdje de actieve politiek heb verlaten, merk ik toch dat het bloed nu eenmaal kruipt waar het niet gaan kan en dat ik me graag ook met Amsterdamse onderwerpen ‘bemoei’. Omdat ik als wethouder o.a. wijkgerichtwerken, participatie en het wijkwethouderschap in mijn portefuille had, heb ik veel ervaring met buurtinitiatieven en het betrekken van bewoners en ondernemers bij plannen om door deze samenwerking/participatie tot een voor alle betrokken partijen zo goed mogelijk definitief plan te komen en uit te voeren.

Amsterdam is een prachtige stad en ik woon in een heerlijke buurt (Plantagebuurt). En natuurlijk is het in ieders belang dat het fijn wonen en werken is in de stad. Dit blijft een grote opgaaf , want er speelt heel veel. Zo zie je in onze buurt de laatste jaren veel verbetering. Deze verbeteringen zijn natuurlijk toe te juichen, maar geven ook redenen tot nadenken. Wat voor ondernemingen passen er in de wijk? Hoe zit het met betaalbare woningen? Is er ruimte voor jongeren om zich goed te kunnen ontwikkelen en voelen zij zich veilig? Hoe staat het met de veiligheid in het algemeen en hoe betrekken we de bewoners bij dit alles? Kortom: er zijn zoveel uitdagingen en er gebeurt zo veel, dat ik hieraan heel graag mijn steentje bijdraag.

Meer van Pia Bruin