Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur vereniging

De afdeling D66 Amsterdam Centrum is voor de leden die in Amsterdam Centrum wonen en heeft een gekozen bestuur.  Het bestuur houdt de koers van de afdeling in de gaten en zorgt voor de verbinding tussen de politiek en de leden van de afdeling.

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum bestaat uit drie personen van verschillende politieke partijen. De leden van het dagelijks bestuur zijn benoemd door het college van burgemeester en wethouders. Zij voeren taken en bevoegdheden uit namens het college.

Stadsdeelcommissie

De stadsdeelcommissieleden vertegenwoordigen D66 in de gekozen Stadsdeelcommissie Centrum. De stadsdeelcommissie is een commissie met gekozen vertegenwoordigers uit Amsterdam Centrum-West en Centrum-Oost.