Steun ons en help Nederland vooruit

Stadsdeelcommissieverkiezingen 2022

Op 16 maart 2022 vinden de volgende verkiezingen voor de gemeenteraad en stadsdeelcommissie (SDC) plaats. D66 gaat in Amsterdam Centrum uiteraard voor een mooie uitslag! In aanloop naar de verkiezingen treffen wij diverse voorbereidingen. Denk hierbij aan het schrijven van een conceptverkiezingsprogramma, het samenstellen van een kandidatenlijst en natuurlijk het opzetten van een campagne.

Op deze pagina is alle informatie te vinden over de stadsdeelcommissieverkiezingen van 2022. Wil je meer informatie over de gemeenteraadverkiezingen kijk dan op deze website van D66 Amsterdam. Deze pagina wordt van updates voorzien mochten er dingen wijzigen. Heb je nu vragen? Wil jij bijvoorbeeld stadsdeelcommissie-lid worden? Of wil je meedenken over ons verkiezingsprogramma? Stuur dan vooral een bericht naar voorzitter@d66amsterdamcentrum.nl voor meer informatie. Hieronder is informatie te vinden over diverse processen, termijnen en profielen.

Kandidaatstelling Stadsdeelcommissie – proces en profiel

De kandidaten kunnen zich aanmelden vanaf dinsdag 3 augustus 2021, 00.01 uur tot en met zondag 3 oktober 2021, 23.29 uur. Dit doe je door het invullen en delen van dit kandidaatstellingsformulier. Meer informatie over het proces en het door de leden vastgestelde profiel voor de kandidaten staat op deze pagina

Heb je vragen over de kandidatuur of heb je ambities om stadsdeelcommissielid (SDC-lid) te worden die je met ons wil bespreken? Neem dan contact op met onze voorzitter Kiki Norbruis via voorzitter@d66amsterdamcentrum.nl. We moedigen iedereen aan om vrijblijvend met ons in gesprek te gaan over mogelijke ambities.

Deelnamebesluit

Er is een deelnamebesluit vastgesteld door de ledenvergadering (ADV), waarin wordt verklaard dat D66 in Amsterdam Centrum meedoet aan de stadsdeelcommissieverkiezingen. Hier is ook een Instellingsbesluit bijgevoegd voor de Lijstadviescommissie (LAC), die over de kandidaten zal gaan adviseren, en een kandidatenprofiel in opgesteld. Het bestuur spreekt met diverse kandidaten en draagt de uiteindelijke kandidaten voor. Bekijk het deelnamebesluit D66 Amsterdam Centrum.

Lijstadviescommissie (LAC)

De lijstadviescommissie (LAC) stelt voorafgaand aan de e-voting een lijstadvies op. De leden van de deelafdeling worden door middel van dit lijstadvies geadviseerd over een mogelijke volgorde van de kandidatenlijst. De LAC houdt voor de kieslijst rekening met een afspiegeling van de Amsterdamse samenleving in al haar facetten. We streven naar een fractie waarin dit is terug te zien. Het gaat hierbij om diversiteit op het gebied van onder andere leeftijd, gender, culturele, geografische en sociale achtergrond, competenties en ervaring. Een goede balans tussen overtuigingskracht en relativering, lange (termijn) visie en actie, verbinden en uitdagen. De LAC streeft naar een hoogstaande lijst met een balans tussen persoonlijke kwaliteiten en teamkwaliteiten.

 

Samenstelling commissie

Het lijstadvies wordt opgesteld door;

  1. De deelafdelingsvoorzitter,
  2. een persoon met ervaring in werving en selectie en/of;
  3. een persoon met ruime politieke ervaring en/of;
  4. een persoon buiten D66 Amsterdam Amsterdam Centrum.

De leden van de Lijstadviescommissie zijn Kiki Norbruis, Niek Degen en Elise Moeskop.

 

Opdracht commissie

De LAC beoordeelt de kandidaten op basis van het kandidatenprofiel dat door de deelafdelingsvergadering is vastgesteld. De LAC houdt rekening met een juiste afspiegeling van de Amsterdamse samenleving bij gelijke geschiktheid van kandidaten. De LAC streeft naar een zo groot en goed mogelijke lijst, voornamelijk binnen het verkiesbare deel. De LAC vraagt de kandidaten naar integriteit, en de intentie om vier jaar te blijven zitten. Om een open en transparante werkwijze te bewerkstelligen stelt de LAC daartoe vooraf heldere procedures en ter kennisname gedeeld met de ADV op 9 juni 2021.

 

Afdelingsverkiezingscommissie (AVC)

De verkiezingscommissie wordt Amsterdam-breed door de ledenvergadering ingesteld voor het waarborgen van een onpartijdige voortgang van de kandidaatstellingsprocedure. De verkiezingscommissie is verantwoordelijk voor de procedures die gelden voor het samenstellen van de kandidatenlijst in alle stadsdelen en voor de centrale stad. De verkiezingscommissie is belast met:

  1. Het informeren van de leden over de wijze waarop de kandidaatstellingsprocedure verloopt, alsmede het beschikbaar stellen van het kandidaatstellingsformulier.
  2. De controle en verificatie van de informatie van de kandidaten en de informatieverstrekking over de kandidaten aan de leden.
  3. Het organiseren en vaststellen van de stemmingen en het bekendmaken van de uitslag ervan.
  4. De indiening van de definitieve kandidatenlijsten voor de verkiezingen bij het betreffende hoofdstembureau op de Dag der Kandidaatstelling, zoals door de Kieswet is voorgeschreven.

Het lidmaatschap van de verkiezingscommissie is onverenigbaar met het kandidaat zijn voor de kandidatenlijst en met het lidmaatschap van de lijstadviescommissie (art. 2.5 lid 6 HR).

De leden van de AVC zijn, Sabrina van Eijs, Boudewijn Oranje, Jorn van Breukelen, Kees Bezemer, Freek van der Meer, Jolien van Woudenberg, en Eddie Pelle. Secretaris (A. Doijer) is de vertegenwoordiger vanuit het bestuur.

 

Campagne

Uiteraard kunnen we een campagne niet voeren zonder jouw hulp! Wil je meehelpen met de campagne? Denk bijvoorbeeld aan het meedenken over de campagnestrategie, canvassen (langs de deuren gaan), flyers bezorgen of meehelpen met de online communicatie (video, content of sociale media)?

Neem dan contact op met Ticho Goossens (via: campagne@d66amsterdamcentrum.nl).

 

Evaluatiecommissie (EC)

De evaluatiecommissie (VEC) evalueert het proces van deelname aan de verkiezingen. De exacte scope van de evaluatie zal worden beschreven in het instellingsbesluit van de EC die nog aan de leden zal worden gepresenteerd.

De leden van de EC worden nog bekend gemaakt.

 

Andere vragen?

Heb je vragen over de stadsdeelcommissieverkiezingen van 2022? Neem contact op met ons via bestuur@d66amsterdamcentrum.nl. We helpen en denken graag met je mee!

Laatst gewijzigd op 2 augustus 2021