Steun ons en help Nederland vooruit

Ouderenhuisvesting

Ouderen die dat willen, moeten in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. D66 is voorstander van levensloopbestendig wonen en wil dat het stadsdeel particuliere initiatieven hiervoor (bijvoorbeeld in de vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap) ondersteunt. Ook willen we alternatieve voorzieningen voor ouderen van verschillende doelgroepen stimuleren, bijvoorbeeld voor oudere LHTB in de binnenstad. Ook willen we een uitbreiding van de klushulp voor ouderen, zodat het mogelijk wordt om met kleine aanpassingen langer in de eigen woning te blijven wonen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018