Steun ons en help Nederland vooruit

Short stay

Short stay is bedoeld om huisvesting te kunnen bieden aan buitenlanders die voor een beperkte periode in Amsterdam werken. Dit bevordert de internationale handel en biedt bedrijven mogelijkheden specifieke expertise naar Amsterdam te halen. Deze vorm van tijdelijke huisvesting is in de afgelopen jaren in het centrum sterk toegenomen en leidt tot overlast. Het blijkt hoofdzakelijk voor verhuur aan toeristen gebruikt te worden als goedkoper alternatief voor een hotel. Om dit te voorkomen en deze tijdelijke huurwoningen weer beschikbaar te krijgen voor experts die tijdelijk in Amsterdam werken willen we de minimale termijn voor short-stay verlengen van de huidige 5 dagen naar 1 maand

Laatst gewijzigd op 22 november 2018