Steun ons en help Nederland vooruit

Verkeer

Voor het groeiend aantal fietsers wil D66 een veilig net van robuuste fietspaden

Gezondheid, Sport en Welzijn

Voor ouderen is het belangrijk dat hulp en ondersteuning dichtbij is en D66 is voorstander van levensloopbestendig wonen.

Inspraak en overheid

Informatie van de overheid moet zoveel mogelijk voor iedereen beschikbaar zijn.

Toerisme & Hotels

Toerisme brengt het Centrum levendigheid en welvaart, maar ook overlast. Het is van belang om een goede balans te vinden tussen bewoners en toerisme.

Cultuur in de binnenstad

Het stadsdeel moet culturele instellingen helpen, om zo een goed aanbod van kunst en cultuur mogelijk te maken.

Veiligheid en overlast

D66 wil de overlast beperken en bestrijden.

Economie & financiƫn

Laat het stadsdeel profiteren van het aanwezige ondernemerschap.

Wonen

Woningen in het centrum van Amsterdam zijn zeer gewild. D66 streeft naar een binnenstad met een evenwichtig aanbod.

Duurzaamheid en groen

Bomen maken een stad leefbaar.

Onderwijs

D66 wil dat alle scholen breder worden.