Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs

D66 wil dat alle scholen breder worden. Een brede school is een school waar voor en na schooltijd op vrijwillige basis ook voor- en naschoolse opvang, sport en muziekles worden aangeboden.

D66 is voor vrije schoolkeuze: ouders kunnen hun kinderen naar de school van hun eigen keuze sturen.

Lagere huisvestingskosten maken buitenschoolse opvang, sport en muziekles goedkoper en voor iedereen betaalbaar.