Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Amsterdam Centrum Verkiezingsprogramma 2014-2018

Door Boudewijn Oranje Lijsttrekker D66 Amsterdam-Centrum

Wat Amsterdam zo interessant maakt, is dat het verleden en de toekomst zo nauw aan elkaar verbonden zijn. Onze geschiedenis, ons werelderfgoed heeft er toe geleid dat Amsterdam de mooiste stad in de wereld is om te wonen. De stedenbouwkundige structuur, de kernwaarden van de stad– creativiteit, innovatie en handelsgeest – en onze bewoners hebben er voor gezorgd dat wij welvarend zijn met weinig heel grote verschillen tussen arm en rijk.

Het Centrum is het hart van de metropool Amsterdam. Dat betekent dat wij een open stad zijn, waar bewoners, ondernemers en bezoekers zich welkom voelen. Welvaart is geen vanzelfsprekendheid, maar gedijt als de stad zich continu vernieuwt en dynamisch is. D66 zoekt de balans tussen de stedenbouwkundige en monumentale waarden en nieuwe initiatieven. Wij houden bij het afwegen van belangen vast aan de kernwaarden van de stad en stellen daarbij hoge kwaliteitseisen.

D66 doet dat met open oog en oor in dialoog met alle betrokkenen en met de instrumenten die het stadsdeel tot zijn beschikking heeft. D66 is geen partij van niet waar te maken vergezichten en valse beloften. Onze argumentatie is niet gebaseerd op macht, maar op overtuiging en verbinding, hard werken en met veel kennis en ervaring in de wetenschap dat de stad niet kan functioneren zonder initiatieven van bewoners en ondernemers.

Met het verkiezingsprogramma, waar vele D66-ers aan hebben meegewerkt, en uw steun wil ik er voor zorgen dat D66 met erkenning en gezag in het centrum van Amsterdam is vertegenwoordigd.

Het gehele verkiezingsprogramma kunt u via deze link downloaden.

Laatst gewijzigd op 24 mei 2017